منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

منطقه ۱۹،  3980418004
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، در راستای رسالت اداره سلامت بر ارتقای سطح سواد سلامت شهروندان، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در سرای محله بهمنیار  برگزار شد .