کارگاه شادزیستن در خانه سلامت قیطریه

منطقه ۱،  3980417003
کارگاه شادزیستن در خانه سلامت قیطریه

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک ، کارگاه آموزشی شاد زیستن  روز یکشنبه 16 تیرماه در خانه سلامت قیطزیه برگزار شد.خوشبختی و شاد زیستن مانند یک موفقیت است که شما در زندگی برای به دست آوردن آن تلاش می کنید.در این بین تفکرمثبت به شما کمک می کند که همواره برای شادزیستن و شادبودن در زندگی تلاش کنید.تفکرمثبت را باید در حال حاضردر زندگی خود داشته باشید نه به این بیاندیشید که هر زمان وضع مالی و عاطفی شما درست شد می توانید مثبت فکر کنید.توجه داشته باشید که تفکر مثبت باعث تلاش شما برای شادزیستن و رسیدن به هدف های شما خواهد شد که شامل بهبود وضع مالی و عاطفی و جنبه های دیگر زندگی شما نیز می شود.بعضی از افراد در افکار منفی خود در زندگی غرق شده اند و واقعا برای خلاص شدن از این افکار منفی مشکل دارند.نوشتن این افکار بر روی یک کاغذ و از بین بردن آن راه حل تاثیرگذار برای رهایی از افکار منفی است.امتحان کردن چیزهای جدید باعث حس شادی و رضایت بیشتر در زندگی می شود این حس همواره با ما همراه هستند و حس شادی بیشتر و طولانی تری را در زندگی برای ما به همراه دارند.باید در زندگی به دنبال سفر کردن،یادگیری هنرها و کارهای مختلف و تجربه های جدید به جای فکرکردن به طور ممتد و همیشگی به مسایل اقتصادی و افزایش هدف ها برای درگیر کردن خو در مسایل مالی باشیم.با کسانی که باعث حس خوشحالی شما در زندگی می شود تماس بگیرید حضور بیشتر آنها در زندگیتان شما را شاد می کند. از دیگران برای کارهایتان در حد معقول کمک بگیرید و سعی کنید به افراد مختلف کمک کنید و یا برای کارهای خیریه داوطلب شوید.