کارگاه مهارت روابط بین فردی در کاشانک

منطقه ۱،  3980417002
کارگاه مهارت روابط بین فردی در کاشانک

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک در راستای ارتقای سلامت روان به برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با سرفصل آموزشی روابط بین فردی در سرای محله اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 16/4/98 برگزار گردید(ارائه خدمات سلامت محوررایگان ) مطالب زیرتوسط خانم فخاری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مطرح شد مهارت روابط بین فردی مهارتی است که با ارتباط کلامی و غیرکلامی ، گوش دادن فعال ، توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط می باشد این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند یکی از این موارد توانایی ایجاد روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان منبع مهم روابط اجتماعی سالم نقش بسیار مهمی دارد.

هدف اصلی این رویداد آشنایی مخاطبان با اجزای مهارت روابط بین فردی از جمله همکاری و مشارکت، اعتماد به گروه ، تشخیص مرزهای بین فردی مناسب ، دوستیابی ، شروع و خاتمه ارتباطات بود یک ارتباط موثر تنها وسیله انتقال اطلاعات بین افراد می باشد