منطقه 16: اموزش ورزش وتفریحات سالم برای دوری از دخانیات

منطقه ۱۶،  3980416001
منطقه 16: اموزش ورزش وتفریحات سالم برای دوری از دخانیات

اموزش ورزش وتفریحات سالم برای دوری از دخانیات در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت نازی آباد در تاریخ 98/3/26 در پارک سردار جنگل آموزش ورزش وتفریحات سالم برای دوری از دخانیات باهدف اموزش درخصوص ورزش وتفریحات سالم برای دوری از دخانیات (تعریفی از دخانیات و عوارض مصرف ان و رابطه مستقیم ورزش ودخانیات برای کاهش مصرف ان ) مورد بررسی قرار داد.