منطقه 16: کارگاه آموزشی با موضوع ریه سالم با دوری از دخانیات همراه با پخش سی دی

منطقه ۱۶،  3980415003
منطقه 16: کارگاه آموزشی با موضوع ریه سالم با دوری از دخانیات همراه با پخش سی دی

کارگاه آموزشی با موضوع ریه سالم با دوری از دخانیات همراه با پخش سی دی در محله تختی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت تختی در سرای محله در تاریخ 98/3/28 کارگاه آموزشی با موضوع ریه سالم با دوری از دخانیات همراه با پخش سی دی با محتوای دود دست اول و دست دوم و تاثیر آن بر ریه صحبت گردید.