منطقه 16: کارگاه آموزشی با موضوع ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات

منطقه ۱۶،  3980415002
منطقه 16: کارگاه آموزشی با موضوع ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات

کارگاه آموزشی با موضوع ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات در محله تختی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16، به همت خانه سلامت تختی در تاریخ 1398/3/26 در سرای محله کارگاه آموزشی با موضوع ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات  با محتوای رفتارها ی پرخطر، 5رفتار پرخطر و عواملی که باعث می شود جوانان و نوجوانان به آن سم سوق پیدا کنند، در مورد تاثیر فضای مجازی نیز بحث گردید.