منطقه 16: نمایش فیلم

منطقه ۱۶،  3980415001
منطقه 16: نمایش فیلم

نمایش فیلم ویژه هفته بدون دخانیات در محله تختی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت تختی در تاریخ 98/3/25 در سرای محله، نمایش فیلم با موضوع سیگار و دخانیات برای 30نفر از اعضای کانون جوانان به اجرا گذاشته شد.