منطقه 19 : ارائه مشاوره فردی

منطقه ۱۹،  3980318004
منطقه 19 : ارائه مشاوره فردی

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 و به نقل از دادش زاده مدیر سلامت منطقه،  خانه سلامت اسفندیاری بستان در راستاي ارتقاي سطح سلامت و آگاهي شهروندان محله ورفع مشكلات روانشناختي آن ها نسبت به ارائه خدمات مشاوره بصورت فردي اقدام نمودكه طي آن مراجعین سوالات خود را در اين خصوص مطرح و پاسخ مشكلات خود را دريافت نمودند.