منطقه 16: کلاس آموزشی خود مراقیتی

منطقه ۱۶،  3980312005
منطقه 16: کلاس آموزشی خود مراقیتی

کلاس آموزشی خود مراقیتی در محله جوادیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت جوادیه کلاس آموزشی با موضوع خود مراقبتی در تاریخ 98/1/26 در

دبیرستان پسرانه علیرضا رضایی با محتوای خودمراقبتی جسمی ،روانی و معنوی و اجتماعی برگزار شد.