منطقه 16: کلاس آموزشی سبک زندگی سالم ( سلامت اجتماعی)

منطقه ۱۶،  3980312003
منطقه 16: کلاس آموزشی سبک زندگی سالم ( سلامت اجتماعی)

کلاس آموزشی سبک زندگی سالم ( سلامت اجتماعی) در محله باغ آذری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت باغ آذری کلاس آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم ( سلامت اجتماعی) در تاریخ 98/2/15 در دبیرستان سمیه با محتوای سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت رفتارهای مطلوب اجتماعی وموانع رفتارهای اجتماعی مطلوب درجامعه برگزار  شد.