منطقه 11- مشاوره روانشناسی خانواده

منطقه ۱۱،  3980225004
منطقه 11- مشاوره روانشناسی خانواده

مشاوره روانشناسی خانواده در حیطه جوانان  در روز سه شنبه ، مورخ : 27/01/98  ، با حضور3 نفر از شهروندان در خانه سلامت محله عباسی برگزار گردید. این برنامه با هدف ارائه راهنماییهای لازم به  مراجعین جهت حل مشکلاتشان و ارتقای سطح سلامت روان  و ریشه یابی اختلالات رفتاری آنهامیباشد.