منطقه 11- تور تفریحی شهر بانو

منطقه ۱۱،  3980225002
 منطقه 11- تور تفریحی  شهر بانو

تور تفریحی  شهر بانو روز سه شنبه ، مورخ : 10/02/98 ، با حضور160نفر از دانش آموزان مدرسه جلوه حق  در بوستان ولایت  برگزار گردید. این برنامه با هدف ایجاد نشاط و ارتباط و همدلی دانش آموزان و  معلمان بر گزار گردید.