منطقه 16: کلاس آموزشی سلامت ، جمعیت و خانواده

منطقه ۱۶،  3980225001
منطقه 16: کلاس آموزشی سلامت ، جمعیت و خانواده

کلاس آموزشی سلامت ، جمعیت و خانواده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت باغ آذری در تاریخ 98/2/7 در دبیرستان سمیه به مناسبت هفته سلامت کلاس آموزشی سلامت ، جمعیت و خانواده با محتوای خانواده و نهاد خانواده و اهمیت آن و توجه افراد به نهاد خانواده و نقش افراد در نهاد خانواده و تاثیر گذاری افراد خانواده در تحکیم خانواده برگزار شد.