منطقه 19 :ارائه مشاوره فردی

منطقه ۱۹،  3980223002
منطقه 19 :ارائه مشاوره فردی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 و به نقل از دادش زاده ، خانه سلامت شکوفه جنوبی در راستاي ارتقاي سطح سلامت و آگاهي شهروندان محله ورفع مشكلات رواشناختي جوانان نسبت به ارائه خدمات مشاوره بصورت فردي اقدام نمودكه طي آن مراجعین سوالات خود را در اين خصوص مطرح و پاسخ مشكلات خود را دريافت نمودند.