منطقه 16: کلاس آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان

منطقه ۱۶،  3980222006
منطقه 16: کلاس آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان

کلاس آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان در محله علی آباد جنوبی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت علی آباد جنوبی در تاریخ 98/2/4  کلاس آموزشی با شعار مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان در دبستان اخلاص برگزار و در ارتباط بانقش مراقبت های اولیه بهداشتی در سلامت روان دانش آموزان  صحبت شد.