منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی سلامت معنوی

منطقه ۱۹،  3980124001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی سلامت معنوی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح آگاهی و سواد سلامت شهروندان و با توجه به اهمیت سلامت معنوی در دستیابی به آرامش و سلامت روان ، خانه سلامت شکوفه شمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت معنوی کرده است .