منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی بازیافت و محیط زیست در مدرسه شرافتی

منطقه ۱۹،  3980121001
منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی بازیافت و محیط زیست در مدرسه شرافتی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده ، زباله ها امروزه به عنوان طلاي كثيف شناخته مي شوند كه با تدبير مناسب مي توان از آن استفاده بهينه داشت از سوي ديگر ، تفكيك زباله بدين منظور مستلزم صرف هزينه هاي زيادي مي باشد ؛ بنابراين ضروري است تا با آگاهي بخشي و ترغيب شهروندان به توجه به تفكيك زباله در منزل به عنوان زباله هاي خشك و تر ، علاوه بر كاهش هزينه ها ، در استفاده ي بهينه و نهايتا دفع زباله ي كمتر و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي نيز سهيم باشند؛ در اين راستا ، کارگاه آموزشی با محوریت بازیافت و محیط زیست در مدرسه شرافتی واقع در ناحیه 5 برگزار شد .