کارگاه آموزشی تشخیص زود هنگام سرطان (علائم هشدار)

منطقه ۱۵،  3980115003
کارگاه آموزشی تشخیص زود هنگام سرطان (علائم هشدار)

خانه سلامت شوش منطقه 15 در بهمن 97 کارگاه آموزشی تشخیص زود هنگام سرطان   را     ویژه کانون جوانان وبا هدف ارتقائ سلامت جسمی و آموزش خود مراقبتی در جوانان اجرا نموده است   در این برنامه  در خصوص علائم شایع سرطان و مهمترین علل شیوه آن  و زنگ خطر های این بیماری آموزش داده شد