منطقه 19 : کارگاه آموزشی ارتباط صحیح معلمان با دانش آموزان در هنرستان پاسداران

منطقه ۱۹،  3971225002
منطقه 19 : کارگاه آموزشی ارتباط صحیح معلمان با دانش آموزان در هنرستان پاسداران

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت و نقش معلمان در پرورش روحی و ذهنی دانش آموزان و تأثیرات این رفتار بر سرنوشت تحصیلی و شغلی آن ها ، به همت خانه سلامت شریعتی شمالی ، کلاس آموزشی با محوریت ارتباط صحیح معلمان با دانش آموزان در هنرستان پاسداران این محله برگزار شد.
وی افزود: در این کلاس آموزشی که با حضور معلمان این هنرستان برگزار شد، شرکت کنندگان با نکات مربوط به ارتباط بهتر با دانش آموزان آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .