منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل هیجان

منطقه ۱۶،  3971219001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل هیجان

لاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت کنترل هیجان در دبیرستان دخترانه مشکات واقع در محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت کنترل هیجان با حضور 30 نفر از دانش آموزان در تاریخ 97/11/7 در دبیرستان دخترانه مشکات واقع در محله تختی برگزار گردید. در این جلسه کارشناس سلامت در مورد 5 ترفند مدیریت و کنترل هیجان  صحبت کردند از جمله اینکه: نفس عمیق بکشید چند ثانیه نفس را در سینه حبس کنید و با فشار بیرون دهید- تا عدد 10 بشمارید- با یک فرد مطمئن صحبت و درد دل کنید-کاری را انجام دهید که حواس شما را به موضوع دیگر پرت کنند-دوش بگیرید-در اولین فرصت که هیجان فروکش کرد هیجانتان را با فردی که موجب این احساس شده در میان بگذارید.