منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

منطقه ۱۹،  3971218004
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح مهارت های زندگی شهروندان و با هدف بهبود کیفیت زندگی آن ها خانه سلامت شکوفه جنوبی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت مهارت های زندگی در سرا ی محله کرده است .