منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی خطرات چهارشنبه سوری

منطقه ۱۹،  3971218001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی خطرات چهارشنبه سوری

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به نزدیک بودن چهارشنبه آخرسال و در راستای آشنایی دانش آموزان با خطرات چهارشنبه آخر سال ، خانه سلامت شکوفه جنوبی با همکاری خانه دوام و ایمنی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه هدی کرده است .
وی افزود: در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از دانش آموزان برگزار شد از طریق نمایش فیلم و توضیحات کارشناس ایمنی دانش آموزان با خطرات و آسیب های
بی احتیاطی این روز آشنا شد و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کرد .