منطقه 19 : کارگاه آموزشی کنترل استرس در هنرستان پاسداران

منطقه ۱۹،  3971215001
منطقه 19 : کارگاه آموزشی کنترل استرس در هنرستان پاسداران

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 و به نقل از داداش زاده ، استرس به عنوان سرمنشأ بسياري از بيماري معرفي شده است ؛ سبك زندگي امروزه نيز به خودي خود ، در ايجاد استرس و نگراني ها افزوده است ؛ از آن جايي كه برخي از عوامل پيدايش استرس و نگراني ، خارج از اختيار افراد است ، بنابراين لازم است تا با ارائه ي راهكارهاي لازم در اين زمينه ، در صورت بروز استرس توانايي كنترل آن را داشته باشند .
وی ادامه داد: در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی ازدانش آموزان در هنرستان پاسداران برگزار شد ، شرکت کنندگان با راهکارهای کنترل استرس آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .