منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

منطقه ۱۶،  3971117001
منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت روان در ایستگاه آتش نشانی 83 واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت روان با حضور 6 نفر از اعضای پرسنل سازمان آتش نشانی در تاریخ 97/10/18 در ایستگاه آتش نشانی 83 واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه در خصوص سلامت روان افراد در محیط های کاری و کنترل استرس و ایجاد جو مثبت در محیط کار در جهت ارتقاء سطح سلامت روان افراد صحبت شد.