منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت مدیریت خشم

منطقه ۱۶،  3971023001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت مدیریت خشم

کلاس آموزشی با موضوع مهارت مدیریت خشم در دبیرستان شاهد رجایی واقع در تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با موضوع مهارت مدیریت خشم با حضور 28 نفر از دانش آموزان در تاریخ 97/9/19 در دبیرستان شاهد رجایی واقع در تختی برگزار گردید. در این جلسه در مورد این موارد صحبت شد: خشم یک احساس و تجربه ی طبیعی و نشانه سالم بودن در فرد می باشد؛ اما هنگامی که از کنترل ما در بیاید یک عامل ویرانگر میشود.همچنین در مورد راهکارهای کنترل خشم صحبت گردید؛ اینکه در ابتدا قبل از صحبت کردن فکر کنید –کمی ورزش کنید- محیطی که باعث اعصبانیت شما شده را ترک کنید.سعی کنید کسی را ناراحت نکنید و ....