منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت تصمیم گیری

منطقه ۱۶،  3971022003
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت تصمیم گیری

کلاس آموزشی با موضوع مهارت تصمیم گیری در دبیرستان مشکات واقع در محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با موضوع مهارت تصمیم گیری با حضور 35 نفر از اعضای کانون جوانان در تاریخ 97/9/17 در دبیرستان مشکات واقع در محله تختی برگزار گردید. در این جلسه در مورد مهارت تصمیم گیری که یکی از مهمترین مهارت ها نیز محسوب میشود بحث گردید.در مورد  اینکه افراد برای اینکه بتوانند یک تصمیم گیری خوبی داشته باشند باید درک درستی از توانایی های خود داشته باشند و ارزش های خانوادگی خود را بشناسند؛ همچنین در مورد روابط بین فردی مناسبی که باید داشته باشند صحبت شد.