منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت معنوی

منطقه ۱۶،  3971019003
منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت معنوی

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت معنوی در ایستگاه آتش نشانی 83 واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت معنوی با حضور 9 نفر از آتش نشانان جوان در تاریخ 97/9/21 در ایستگاه آتش نشانی 83 واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه درخصوص سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان در افراد و تاثیر ایمان و اعتقاد راسخ و شکر گذار بودن در زندگی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان افراد صحبت شد.