منطقه17: کارگاه آموزشی «شیوه های خود مراقبتی در نوجوانان» د ر دارالشهدای تهران

منطقه ۱۷،  3971018001
منطقه17: کارگاه آموزشی «شیوه های خود مراقبتی  در نوجوانان» د ر دارالشهدای تهران

رئیس اداره سلامت منطقه17، از برگزاری کارگاه آموزشی «شیوه های خود مراقبتی والدین در نوجوانان» در 12 دی ماه با حضور 20 نفر از اعضای کانون جوانان در باشگاه سرای محله باغ خزانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، یوسف واحدی با اعلام این خبر گفت: در این کارگاه آموزشی  کارشناس ارشد سلامت، در خصوص شیوه های خود مراقبتی والدین در نوجوانان مطالبی را ارئه نمود. وی همچنین مهارتهای ارتباط مناسب در خانواده، مهارت ابراز وجود، ارتباط بدون خشونت، کنترل هیجانات، گفتن بدون خشونت و همدلانه را از اصول اولیه تربیتی در خانواده دانست. در ادامه مهارت خودآگاهی را بعنوان مهمترین مهارت دانست که باید به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.