خطرات بیماری ایدز سرای محله تهرانپارس شرقی منطقه4 خطرات بیماری ایدز سرای محله تهرانپارس شرقی منطقه4

منطقه ۴،  3971017013
خطرات بیماری ایدز سرای محله تهرانپارس شرقی منطقه4

کارگاه خطرات بیماری ایدز در سرای محله تهرانپارس شرقی به مناسبت هفته ایدز منطقه4برگزار گردید

کارگاه خطرات بیماری ایدز در محله تهرانپارس شرقی.منطقه 4