منطقه 6 : کارگاه تغذیه و کم خونی در دوران نوجوانی

منطقه ۶،  3971012007
منطقه 6 : کارگاه تغذیه و کم خونی در دوران نوجوانی

اداره سلامت منطقه 6 از برگزاری کارگاه تغذیه و کم خونی در دوران نوجوانی در هنرستان دخترانه شهید صدوقی واقع در محله ساعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت محله ساعی بمناسبت استقبال از مهر در تاریخ 10 مهر ماه اقدام به برگزاری کارگاه تغذیه و کم خونی در هنرستان دخترانه صدوقی برای دانش آموزان آن مجموعه نمود. در این برنامه کارشناس درباره انواع کم خونی شایع در بین نوجوانان، راههای درمان آن و سایر مسائل برای آنها صحبت کرد.