انواع خود مراقبتی چیست؟ فواید و انواع آن انواع خود مراقبتی چیست؟ فواید و انواع آن

منطقه ۴،  3971004009
انواع خود مراقبتی چیست؟ فواید و انواع آن

خودمراقبتی، گام اول سلامت است. گام اول سلامت، همین است که ما یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم. بین 65 تا 85 درصد از مراقبت هایی که به سلامت ما منجر می شود، محصول همین خودمراقبتی است؛ یعنی فعالیت هایی که خود یا خانواده مان برای حفظ یا ارتقای سلامت مان، پیشگیری از ابتلای مان به بیماری، درمان بیماری مان یا کاهش عوارض آن انجام می دهیم.

تعریف خودمراقبتی و لزوم آگاهی از آن