برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت ویژه دانش آموزان دبیرستان برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت ویژه دانش آموزان دبیرستان

منطقه ۴،  3971003009
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت ویژه دانش آموزان دبیرستان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت ویژه دانش آموزان در دبیرستان آبسال نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت شهرداری منطقه 4  خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت ویژه دانش آموزان در دبیرستان آبسال نمود.در این کارگاه 100 نفر از دانش آموزان شرکت نمودند و مورد استقبال آنها قرار گرفت.