منطقه 20: برگزاری همایش پیشگیری و کنترل بیماری ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز

منطقه ۲۰،  3970918001
منطقه 20: برگزاری همایش پیشگیری و کنترل بیماری ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز

به مناسبت روز جهانی ایدز همایشی با موضوع «مهمترین راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز» با مشارکت تیم آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره) در روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 در مرکز ری شناسی برگزار شد. در این همایش 60 نفر از دبیران کانون های جوانان، مادر و کودک و اهدا کنندگان خون خود حضور داشتند.