منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

منطقه ۱۶،  3970914003
منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت روان در هنرستان والعصر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت روان با حضور 15 نفر از اعضای کانون جوانان در تاریخ 97/8/5 در هنرستان والعصر واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.در این برنامه که توسط کارشناس سلامت و همراه با پخش فیلم آموزشی صورت گرفت، تعریف سلامت روان و عوامل به وجود آمدن اختلال روانی وهمچنین راهکارهای ارتقای سلامت روان خود و دیگران مورد بررسی قرار گرفت.