منطقه 16- کلاس آموزشی استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی وکاهش آسیب های آن

منطقه ۱۶،  3970914002
منطقه 16- کلاس آموزشی استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی وکاهش آسیب های آن

کلاس آموزشی با موضوع استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی وکاهش آسیب های آن در هنرستان والعصر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته سلامت زنان کلاس آموزشی با موضوع  استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی وکاهش آسیب های آن با حضور 22 نفر از اعضای کانون جوانان در تاریخ 9/7/30 در هنرستان والعصر واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.این برنامه توسط مسئول سلامت باهدف آموزش درخصوص استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی وکاهش آسیب های آن (تعریفی از شبکه های اجتماعی ونحوه آموزش برای استفاده مفید از شبکه های اجتماعی به منظور کاهش آسیب های آن) انجام شد.