منطقه 16- کلاس آموزشی سرطانهای زنان قابل پیشگیری و درمان به مناسبت هفته سلامت زنان

منطقه ۱۶،  3970914001
منطقه 16- کلاس آموزشی سرطانهای زنان قابل پیشگیری و درمان به مناسبت هفته سلامت زنان

کلاس آموزشی با موضوع سرطانهای زنان قابل پیشگیری و درمان در هنرستان والعصر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته سلامت زنان کلاس آموزشی با موضوع سرطانهای زنان قابل پیشگیری و درمان با حضور 23 نفر از اعضای کانون جوانان در تاریخ 97/7/29 در هنرستان والعصر واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.این برنامه توسط کارشناس مامایی با هدف آموزش در خصوص سرطانهای زنان قابل پیشگیری ودرمان،تعریفی از سرطان زنان و راههای شناخت و پیشگیری از آن در بین بانوان همراه با توزیع بروشورهای آموزشی انجام شد.