مشاوره پوست ومو

منطقه ۱۵،  3970913022
مشاوره پوست ومو

خانه سلامت طیب مشاوره پوست ومو ویژه کانون جوانان درسرای محله طیب باتعداد مخاطب 35 نفر درتاریخ 28/8/97 باسخنرانی سرکارخانم بیدقی کارشناس بهداشت عمومی برگزار نمودند: علت خشکی پوست برای بعضی از افراد میتواند ارثی باشد. اختلالات ژنتیکی میتواند بر روی میزان ترشح چربی ازغدد چربی پوست تاثیر بگذارد.چربی طبیعی پوست وظیفه نرمی وانعطاف پذیری پوست را برعهده دارد.