کلاس کمکهای اولیه

منطقه ۱۵،  3970913021
کلاس  کمکهای اولیه

 این برنامه   با هدف ارتقا سطح سواد سلامت افراد و با همکاری انجمن پرستاری  با تعداد 10 نفر کارشناس برنامه خانم ولد بیگی  از ساعت 12-14 در سرای محله والفجر برگزار شد.