کارگاه بهداشت فردی ودرمانهای پوست و مو

منطقه ۱۵،  3970913020
کارگاه بهداشت فردی ودرمانهای پوست و مو

کارگاه بهداشت فردی ودرمانهای پوست و مو ، ویژه کانون جوانان ،توسط  خانه سلامت مینابی در تاریخ 09/08/97 با شرکت 12نفر، ساعت10تا 12 در سالن اجتماعات سرای محله و سخنرانی خانم شمس  برگزار شد .

در این کارگاه درباره نگهداری از پوست   و مو و رعایت نکات بهداشتی برای داشتن پوستی سالم،  صحبت شد.