کارگاه مهارتهای حل تعارض

منطقه ۱۵،  3970913019
کارگاه مهارتهای حل تعارض

کارگاه مهارتهای حل تعارض ، ویژه کانون جوانان،توسط  خانه سلامت مینابی در تاریخ 29/08/97 با شرکت 20نفر، ساعت10تا 12 در سالن اجتماعات سرای محله و سخنرانی خانم رضایی  برگزار شد .

در این کارگاه درباره مهارت حل مساله در موقعیتهایی که نمیتوانیم با مساله ای روبه رو شویم و بدست آوردن توانایی مقابله با مسائل،  صحبت شد.