کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث

منطقه ۱۵،  3970913018
کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث

خانه سلامت طیب کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث را ویژه کانون جوانان(طرح جامعه ایمن) باتعداد مخاطب 300 نفردرمدرسه کلاهدوز درتاریخ 12/8/97 باسخنرانی جناب آقای صادقی کارشناس آموزش آتش نشانی برگزار نمودند: 1- به محض مشاهده سیمهای بدون پوشش درمنزل فورا به پدرومادر خود اطلاع دهید تانسبت به ترمیم آن اقدام کنند.