مسابقات ورزشی

منطقه ۱۵،  3970913017
مسابقات ورزشی

خانه سلامت محله شهید بروجردی منطقه 15، اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه اعضای کانون جوانان محله در تاریخ 19  آبان ماه نموده است .در این مسابقات  که به مناسبت هفته دیابت در مدرسه گلهای فاطمه برگزار شد80 نفر از اعضای کانون شرکت داشته  و با برگزاری این مسابقات با فواید ورزش و تحرک در پیشگیری از دیابت آشنا شدند.