مشاوره گروهی با موضوع مهارتهای ارتباطی

منطقه ۱۵،  3970913015
	مشاوره گروهی با موضوع مهارتهای ارتباطی

در آبان ماه سال جاری مشاوره گروهی  ویژه اعضاء کانون جوانان در خانه سلامت  محله مسعودیه برگزار شد.در این کارگاه شیوه های زندگی سالم و مهارتهای ارتباطی توسط کارشناس مجرب مطرح شد و شرکت کنندگان در جلسه سوالاتی در این زمینه مطرح کردند.این کارگاه با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی شهروندان برگزار شد.