منطقه 19 :برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی در زنان به همت خانه ی سلامت شکوفه جنوبی

منطقه ۱۹،  3970814016
منطقه 19 :برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی در زنان به همت خانه ی سلامت شکوفه جنوبی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی در زنان به همت خانه ی سلامت شکوفه جنوبی خبر داد:

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته ی سلامت زنان و در راستای رسالت اداره ی سلامت بر ارتقای سطح آگاهی و سلامت شهروندان ، خانه ی سلامت شکوفه جنوبی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت فعالیت جسمانی در سرای محله کرده است .
وی افزود، در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از بانوان تشکیل شد ، شرکت کنندگان با اهمیت ورزش در سلامت به ویژه سلامت بانوان و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و ... ، آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .