منطقه7:کارگاه آموزشی تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

منطقه ۷،  3970814015
منطقه7:کارگاه آموزشی تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله گرگان کارگاه آموزشی تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان نوجوانان و جوانان ویژه اعضاء کانونهای سلامت محور در مسجد رضوان برگزار گردید.این برنامه با هدف آشنایی خانواده ها با تاثیر فضای مجازی بر رفتارهای فرزندان و کنترل رفتارهای مخرب ناشی از استفاده از فضای مجازی در روز چهارشنبه 18/7/97 از ساعت 15 الی 17 با حضور 20 نفر برگزار گردید.