منطقه7:کارگاه آموزشی نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان

منطقه ۷،  3970814014
منطقه7:کارگاه آموزشی نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله گرگان کارگاه آموزشی نقش شادی و نشاط در سلامت جوانان و نوجوانان برگزار گردید.این برنامه با هدف آشنایی خانواده ها با روش های کاهش استرس و اضطراب در خانواده ها و تاثیر آن بر شادی اعضاء خانواده در روز چهارشنبه 18/7/97 از ساعت 10 الی 12 با حضور 20 نفر از اعضاء کانونهای سلامت محور اجرا گردید..