منطقه7:کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم جوانان ، نوجوانان

منطقه ۷،  3970814013
منطقه7:کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم جوانان ، نوجوانان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نیلوفر کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم جوانان ، نوجوانان و سلامت روان به مناسبت هفته سلامت روان در مدرسه راهنمایی هاجر  برگزار گردید.این برنامه با سر فصل های آموزشی سلامت جسم ، سلامت روان ، خود آگاهی ، همدلی و غیره و  با هدف اصلاح سبک زندگی و نشاط در جوانان و نوجوانان ، اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم و غیره در روز سه شنبه 24/7/97 ویژه اعضای کانون جوانان برگزار گردید. این برنامه با استقبال 40  نفر از اعضای کانون مواجه گردید.