منطقه7:همایش سلامت روان در دانشگاه شهید شمسی پور

منطقه ۷،  3970814012
منطقه7:همایش سلامت روان در دانشگاه شهید شمسی پور

به گزارش مسئول خانه سلامت نظام آباد همایشی با موضوع "جوانان و سلامت روان در دنیای در حال تغییر " به مناسبت هفته سلامت روان و باهدف حفظ و ارتقای سلامت روان جوانان و نوجوانان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تمرکز بر پیشگیری ، توانمند سازی و مداخلات زود هنگام در روز شنبه مورخ 28/7/97 از ساعت 11 الی 12 ویژه 250 نفر از دانشجویان دانشکده فنی شهید شمسی پور توسط جناب آقای دکتر یزدان پناه و با حضور مدیر محله ،کارشناس سلامت ناحیه و مسئول خانه سلامت برگزار شد. همچنین بروشورهایی با مضمون سلامت روان بین دانشجویان توزیع گردید.