منطقه7:مشاوره فردی رایگان

منطقه ۷،  3970814011
منطقه7:مشاوره فردی رایگان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه "مشاوره فردی رایگان" به مناسبت هفته ملی سلامت روان در خانه سلامت برگزار گردید. این برنامه با سرفصل های مشاوره فردی در زمینه سلامت روان و خانواده و... با هدف ارتقاء سطح آگاهی والدین و جوانان و در راستای هفته سلامت روان و به مدت یک هفته از روز شنبه مورخ 21/7/97 در خانه سلامت  برگزار گردید.این برنامه با استقبال 30 نفراز مخاطبان روبرو شد.