منطقه7:اجرای برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته سلامت روان

منطقه ۷،  3970814010
منطقه7:اجرای برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته سلامت روان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نظام آباد ویژه برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته سلامت روان با موضوع اشتراک تجربه جوانان و نوجوانان در خصوص تاثیر خودمراقبتی در سلامت روان جوانان و نوجوانان با هدف حفظ وارتقای سلامت جوانان در ابعاد روانی و اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 23/7/97 از ساعت 14 الی 16 با حضور روانشناس ، 15 نفر از جوانان محله و 5 نفر از سالمندان در بوستان نرگس برگزار شد و طی آن افراد تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و از نظرات روانشناس محله استفاده کردند ،همچنین پرسشنامه های نظرسنجی این طرح توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.